Velkommen til

Både gode og vonde følelser er en del av oss. De har noe å fortelle. Følelser som ikke blir anerkjent, blir fornektet eller ikke tatt fram i lyset, kan bli til angst, depresjon eller føre til søvnløshet og andre fysiske plager. Følelsene er et av de viktigste verktøyene vi har for å lære oss selv og andre å kjenne. 
Alle følelser er en sunn del av det å være menneske. Jeg kan ikke ta bort de vonde følelsene dine, men jeg vil gjerne lære deg å akseptere og leve med dem.


Noen ganger kan det være vanskelig å snakke med familie og venner om det som er plager deg. Ikke stå alene i det når du har det tøft.
Hvis du ønsker å snakke med noen, kan jeg være din samtalepartner, veileder og støttespiller.


Jeg tilbyr samtaleterapi, veiledning og støtte til enkeltpersoner, par og familier. Jeg skreddersyr også kurs- og undervisningstilbud til aktuelle samarbeidspartnere.