Referanser

I programmet for Trygghetsuka 2019 hadde vi foredraget «Redde små – traumebevisst omsorg i barnehage og skole» ved Maria Skogly. Hun holdt et foredrag på 2 timer og 45 min for 220 påmeldte deltagere i kultursalen på Bjørkelangen skole den 1. november 2019. Deltagerne var ansatte i skoler og barnehager, samt skolehelsetjenester, PPT og andre. 

Vi inviterte Maria Skogly særlig på grunn av hennes søkelys på det å forstå og møte barn som har vært utsatt for traumer, i hverdagen. En tematikk som lærere, barnehagelærere og andre ansatte ofte kan for lite om selv om de møter disse barna hver dag i klasserom og barnehagebaser.

Samarbeid Maria Skogly var svært positiv og fleksibel fra første kontakt med henne. Hun er lett tilgjengelig, tydelig i kommunikasjonen og hadde en umiddelbar forståelse for hva det var vi var ute etter. 

Tematikken og vinklingen på hennes foredrag var helt i tråd med målsetningen for Trygghetsuka, og målrettet mot ansatte som jobber med barn og ungdom i det daglige på en god måte. 

Foredraget Foredraget «Redde små» har fått gode tilbakemeldinger fra deltagerne. Selv i en sal med over 200 mennesker, la hun opp til både aktiviteter og dialog som bidro til refleksjon og oppdagelser hos tilhørerne. I tillegg er hun er god formidler som mestrer å gi balanse mellom teori og forskningsbasert kunnskap, og egne erfaringer og opplevelser. Knyttet sammen med konkrete tips og råd, kunne deltagerne ta i bruk kunnskap fra foredraget rett inn i arbeidshverdagen med det samme. 

Vi gir Maria Skogly våre beste anbefalinger! 

På vegne av Trygghetsuka 2019 

Marianne Børke 

Tverrfaglig koordinator

Sektor Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune 

*************************************************

Familieterapeut og spesialpedagog Maria Skogly har holdt halvdagskurs for barnehageansatte i kommunale og private barnehager i Fet kommune.

Kurset hadde tittelen:

«Redde små – traumebevisst omsorg i barnehage.»

Kursbeskrivelse:

I dette kurset vil du få grunnleggende innføring i ulike typer traumer. Hva vil det si å være traumatisert og hvordan påvirker det barnet? Hvilke symptomer kan du se etter?

Hva skjer med hjernen – som ikke bare påvirkes, men formes av traumatiske opplevelser? Hvordan kan vi som jobber med traumatiserte barn hjelpe dem med følelsesregulering? Og når er barnet tilgjengelig for tiltak som bygger opp om trygghet, tilknytning og relasjon?

Avslutningsvis gjennomgås noen enkle, praktiske øvelser som kan hjelpe barnet å regulere seg og som du som voksen kan gjøre sammen med barnet.

Første kurset ble holdt 13. juni 2019, tilbakemeldingene fra de ansatte var så positive at vi satte opp et likelydende kurs 24.09.19.

Barnehagene i Fet kommune har siden 2016 jobbet med prosjektet «Tidlig Trygg i Fet» etter Kvello-modellen. Kurset til Maria Skogly har vært et kompetansetiltak knyttet til dette arbeidet. 

Tilbakemeldingene fra deltakerne på kurset har vært:

«God balanse mellom teori og praktiske øvelser, kursholder formidler stoffet med stort engasjement.»

«Dette kurset burde alle som jobber i barnehage ha.»

Jeg kjenner også til at barnehager i Fet har laget egne avtaler med Maria Skogly i etterkant av kurset.

Det kan også være aktuelt for oss å benytte oss av Marias kompetanse når vi blir Lillestrøm kommune fra 01.01.2020.

Jeg gir Maria Skogly mine varmeste anbefalinger og stiller gjerne som referanse.

Med hilsen

Julie Størksen Hagesæter

barnehagefaglig rådgiver

mob. 93678669

*******************************************************

Det bekreftes herved at Ullensaker kommune har benyttet Maria Skogly som kursholder som et tilbud til ansatte i Ullensakerbarnehagen i forhold til barn og traumer. 

Kurset hadde tittel Redde små – traumebevisst omsorg i barnehage. 

Kurset ble gjennomført 24.09.19 for to ulike grupper på samme dag. 3 timer på hver gruppe.

Barnehagenes tilbakemeldinger etter kurset var utelukkende positive. Barnehagene meldte tilbake at kurset hadde stor nytteverdi for arbeidet de gjør med barna i barnehagen.

Ullensaker kommune opplevde samarbeidet med Maria Skogly som svært ryddig. 

Ullensaker kommune anbefaler Maria Skogly sitt kurs til andre interesserte.

Mvh

Bodil Moe

Barnehagesjef

*********************************************

Jeg og min familie har gått i terapi hos Maria,med både inviduelle og familiesamtaler. Vi fikk ubeskrivelig god hjelp i en lang,vanskelig periode og hun vil alltid ha en stor plass i hjertene våre. Vi prøvde først andre behandlingsformer, men det var først da vi var heldige å få komme til Maria, at vi endelig følte oss forstått og at her ville vi få hjelp og støtte. Vi fikk raskt god kjemi. Maria er smilende, glad, har humor og var lett å bli fortrolig med. Vi fikk gode råd og masse godt verktøy vi lærte å bruke. Nå bærer vi de med oss i sekkene våre,hvis det skulle bli behov for det. Maria er veldig dyktig , med masse kompetanse og erfaring. Vi følte at hun virkelig ga av seg selv, til å lytte,forstå,hjelpe. og ikke minst støtte og veilede. Vi følte oss godt ivaretatt hele tiden. Var det dager som var ekstra vanskelige å komme til henne, ja så kom hun gjerne heller hjem til oss. Jeg kan anbefale Maria på det varmeste og hjerteligste!! LYKKE TIL!  Tusen takk fra en glad og velfungerende familie og for alt godt du gjør for barn, unge og familier.

Lillian Korsgård.

*********************************************

Alle vi fem pedagogene som var på kurset om traumebevisst omsorg i barnehagen,

var veldig fornøyde.

Veltalende, kunnskapsrik og engasjert kursholder med god struktur og passe med 

variasjon og små avbrekk.

Vondt, men viktig innhold tema. Vi fikk både frisket opp gammel kunnskap, hektet på ny kunnskap og ble litt klokere.

Vi sa alle i kor etterpå, at dette kurset burde alle kollegaene våre hatt også….

Vennlig hilsen

Hilde Kværner 
Styrer Jessheim Barnehage 

*********************************************

Fra kursdeltagerne på Ekornrud er det utelukkende positive tilbakemeldinger.

De syntes det var et veldig bra kurs med innspill som var nye og nyttige for de.

De syntes alle i barnehagen burde høre dette?


Med vennlig hilsen

Hanne Frydenlund

Styrer Ekornrud barnehage.

*********************************************

Flott og nyttig kurs, lærte at det er mye mer enn krig som utløser traumer hos små og store barn, mye jeg ikke hadde tenkt på i alle fall.

Spennende forskningsresultater basert på hjernen.

Flott kurs jeg fikk mye ut av.

Vennlig hilsen

May Helen Hanssen, styrer

Tiurkroken barnehage

*********************************************

Tusen takk for en flott kveld med kurs. Mange positive tilbakemeldinger fra personalet i dag; Lærerikt og en veldig dyktig og engasjert foredragsholder!

Ann- Kristin Noraker, styrer

Ramstadskogen barnehage