Kurs

Jeg holder kurs i følgende temaer:

  • grunnleggende traumeforståelse
  • traumebevisst omsorg
  • barn som lever i vanskelige livssituasjoner
  • vold i nære relasjoner
  • tilknytning

Kursene kan skreddersys utifra bestillers ønske og behov.

Felles for kursene som omhandler vold, overgrep og andre former for omsorgssvikt, er følgende innhold: Hva vil det si å være traumatisert og hvordan påvirker det barnet? Hvilke symptomer kan du se etter?
Hva skjer med hjernen – som ikke bare påvirkes, men formes av traumatiske opplevelser? Hvordan kan vi som jobber med traumatiserte barn hjelpe dem med følelsesregulering? Og når er barnet tilgjengelig for tiltak som bygger opp om trygghet, tilknytning og relasjon?
Avslutningsvis gjennomgås noen enkle, praktiske øvelser som kan hjelpe barnet å regulere seg og som du som voksen kan gjøre sammen med barnet.