Kurs

Alle kurs, med unntak av «Utagering og vold hos barn og unge», kan holdes digitalt via Teams som 2 timers kurs.

Jeg tilbyr følgende kurs:

Når følelser blir atferd. 3 t.

 • Innhold: I hverdagen møter vi mange barn som ikke har det godt med seg selv, som ofte strever i samspill eller havner i konflikter med andre barn og med de voksne. Årsaken kan være at de er fulle av følelser som preger dem i ord og handling uten at de forstår dette selv.

 • Hvordan kan vi hjelpe barn som er redde, sinte eller lei seg?
 • Hva gjør vi i møte barn som har mye aggresjon, som er triste eller vanskelig å nå fram til?
 • Dette kurset handler om følelsesregulering, hvordan vi kan hjelpe barn å håndtere fremfor å ta vekk eller avlede det som er vanskelig.
 • Gjennomgang av de ulike grunnfølelsene
 • Hvordan bli kjent med egne følelser
 • Hva skjer med kroppen/hjernen reagerer på de ulike følelser?

***********************************************

Utagering og vold hos barn og unge: hvordan forstå, forebygge og håndtere? 3 t

Kurset tar for seg den stadige økende utagering og vold i norske skoler. Drt vil være fokus på psykoedukasjon knyttet til å kunne forstå hva som skjer på innsiden og  hvorfor barn blir trigget og utøver vold, og således forebygge. Aktuelle tema som omhandler tematikk er;

 • hva barn og ungdom trenger for å roe ned et overaktivert  toleansevindu/ stressresponssystem.
 • hjerneforskning og den tredelte hjernen.
 • Betydning og bevisstgjøring i forhold til eget kroppsspråk, stemmebruk og intimsone.

Avslutningsvis det blir det praktisk gjennomgang og demonstrasjon i forhold til hva man gjør når man blir utsatt for lugging, spark, biting etc.

**********************************************

Du ser det ikke før du tror det: barn i vanskelige livssituasjoner 3 t.

Innhold; Barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt, viser ikke alltid tydelige tegn eller symptomer. Ofte forteller de heller ikke om dette til de voksne.Når et barn viser atferd som vekker bekymring, bør vår oppmerksomhet rundt barnet skjerpes. Dette kurset har som mål å gi deltakerne innsikt og forståelse for de utsatte barnas situasjon – og være i stand til å hjelpe.

Kursinnhold:

• Symptomer på at barn lever i vanskelige livssituasjoner

• Hva skjer når tilknytningen feiler?• Langsiktige konsekvenser av vold/ overgrep/ omsorgssvikt

• Hva er risikofaktorer?

• Hva trenger de utsatte barna av oss voksne hva gjør jeg når jeg fatter mistanke?

***********************************************

Psykisk helse hos barn og unge: den viktige voksenrollen. 3 t.

Innhold:

Etter reform 97 der 6 åringene begynte på skole og 1 åringene for alvor inntok barnehagen, har det vært en voldsom økning til BUP. (Barne og ungdoms psykiatrien) Hvorfor er det slik?

Kursholder tar for seg disse spørsmålene og kommer innom noen av disse temaene:

Voksenstyrt læringspress i barnehagen

Hva trenger barn i barnehagen for å fungere best mulig og for å dempe stress?

Kunnskap om stress hos de minste barna i barnehage: hvordan forebygge?Tilknytningsteori, eksempler og praksisnær tilnærming.

Utviklingsstøtte og voksenrollen. Kurset er også en hyllest til ansatte i barnehage; vit hvor betydningsfull DU er for barnet!

Kurset er en blanding av teori, praksis og bruk av eksempler. Kurset er dynamisk og lagt opp til at deltagerne er aktive tilhørere.

***********************************************

Traumebevisst omsorg. 3 t.

 • Innhold: I hverdagen møter vi barn som er redde, sinte, utagerende og unnvikende – hva kan være grunnen til at noen barn har en mer utfordrende atferd enn andre. Her får du grunnleggende innføring i ulike typer traumer. Hva vil det si å være traumatisert og hvordan påvirker det barnet? Hvilke symptomer skal du se etter, og hva kan være årsaken? Hva skjer med hjernen – som ikke bare påvirkes, men også formes av traumatiske opplevelser? Og hvordan kan vi som voksne hjelpe barn med følelsesregulering? Når er barnet tilgjengelig for tiltak som bidrar til trygghet, tilknytning og relasjon?
 • Kursholder gir tips og råd om enkle, praktiske øvelser som kan hjelpe barnet med selvregulering. Du får også kunnskap om hvordan du som voksen kan være motivator og samarbeidspartner i barnets hverdag.

***********************************************

Når mamma eller pappa er syk; Barn som pårørende. 3 t.

Barn kan være pårørende til foreldre med problemer som har fysisk sykdom, rus eller psykiske plager. Disse barna kan ha behov for tilrettelegging og oppmerksomhet. Å gjøre hverdagen så god som mulig for dem kan være vanskelig. Vår utfordring er at vi ikke alltid vet så mye om dem før de begynner i barnehagen, SFO eller skole om hvordan deres livssituasjon og hverdag er. Dette kurset har fokus på barn som pårørende: Hvem er de og hvordan vi best kan tilrettelegge for en trygg og god hverdag i barnehage, SFO og skole for dem.

Innhold:

Hva trenger barn som er pårørende?

Hvordan skal vi som voksne møte dem og skape gode relasjoner?

Reaksjoner/ symptomer

Bekymring for barnets omsorgssituasjon: hva gjør du?

Samtale med barn der forelder er syk; tips for samtale med barn

Fakta om barn som pårørende i Norge

********************************************

Kursene kan skreddersys utifra bestillers ønske og behov.